Vătămări Corporale

Spuneți-ne dacă vă doare ceva!

Aveți o problemă? Avem soluția !

În cazul asigurării de răspundere civilă, asigurătorul se obligă să plătească o indemnizație/un beneficiu, pentru prejudiciul de care asiguratul său răspunde, potrivit legii faţă de terţele persoane prejudiciate şi pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil.

Este inclus cazul vătămării corporale sau a sănătăţii unei persoane; despăgubirea trebuie să cuprindă contravaloarea câştigului din muncă de care cel păgubit a fost lipsit sau pe care este împiedicat să îl dobândească prin efectul pierderii sau reducerii capacităţii de muncă.

Despăgubirea trebuie să acopere și cheltuielile cu îngrijirea medicală dacă va fi cazul, precum și cheltuielile rezultate prin sporirea nevoilor de viaţă ale celui păgubit, precum şi orice alte prejudicii materiale.în caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, poate fi acordată şi o despăgubire pentru restrângerea nivelului de viaţă familială şi socială. 

Dacă nu se prevede altfel prin lege, despăgubirea se stabileşte prin convenţie încheiată între asigurat, terţa persoană prejudiciată şi asigurător sau în caz de neînţelegere, prin hotărâre judecătorească. 

Păgubitul are dreptul de a solicita daune morale in conformitate cu legislația și jurisprudența din România,

Angajați un profesionist independent care să vă îndrume!

Aveți o problemă? Avem soluția! Contactați-ne!  1. Aveți o problemă? Avem soluția! Contactați-ne!

  2. Analizăm situația și stabilim cea mai bună variantă pentru Dumneavoastră.

  3. Rezolvăm problema.

Contact

Email:  office@lichidari-daune.ro
Telefon: +40 773 993 114

Link-uri

Servicii 
Contact